Skip to content

Mobilt bredband i Sverige – växer fortfarande

Förra året skrev jag om den explosiva tillväxten av mobilt bredband i Sverige . Enligt  Post- och telestyrelsen (PTS) , som publicerar en årlig rapport om läget på den svenska telekommunikationsmarknaden, ökade antalet mobilabonnemang via datapluggkort eller USB-modem från 92 000 till 376 000 (en tillväxttakt på cirka 309%) under 2007. Tillväxttakten i mobil datatrafik var ännu brantare – den totala mobildatatrafiken ökade med över 1000% under 2007 (från 203 TB till 2191 TB).

Tja, PTS har kommit ut med 2008 års rapport om den svenska telekommunikationsmarknaden som belyser tillståndet för mobilt bredband i Sverige förra året. Antalet aktiva kunder med bredband i Sverige ökade från cirka 3,156 miljoner till 3,782 miljoner mellan 2007 och 2008, vilket motsvarar en tillväxt på cirka 20 procent. Mobilt bredband representerade 80 procent av denna ökning, vilket återigen visar att personer med fjärranslutningar väljer mobilt bredband framför fast bredband.

Naturligtvis fortsätter mobilt bredbandstrafik att växa som bilden visar – trafiken ökade från 2191TB till cirka 9TB (en tillväxttakt på över 310%).Sweden_traffic growth_2008

Källa: Post- och telestyrelsen (PTS)

Men den här tillväxten genererar helt klart inte adekvata ökade intäkter till operatörerna – intäkterna per GB har minskat från 3000 SEK till ungefär 200 SEK (1 SEK = 0,14 USD), vilket uppgår till 28 US $ per GB. I ett tidigare inlägg kommenterade jag lönsamheten för mobil bredbandstjänst – jag använde Informas kostnadsberäkning på 2-3 euro per MB, eller ~ 20 euro per GB, vilket motsvarar ~ US $ 29,5. Det är uppenbart att mobilt bredband i Sverige inte är en lönsam tjänst än.Sverige_intäkt_minskning

Källa: Post- och telestyrelsen (PTS)

Men den här tillväxten genererar helt klart inte adekvata ökade intäkter till operatörerna – intäkterna per GB har minskat från 3000 SEK till ungefär 200 SEK (1 SEK = 0,14 USD), vilket uppgår till 28 US $ per GB. I ett tidigare inlägg kommenterade jag lönsamheten för mobil bredbandstjänst – jag använde Informas kostnadsberäkning på 2-3 euro per MB, eller ~ 20 euro per GB, vilket motsvarar ~ US $ 29,5. Det är uppenbart att mobilt bredband i Sverige inte är en lönsam tjänst än.Sverige_intäkt_minskning

Källa: Post- och telestyrelsen (PTS)

As the accompanying chart demonstrates, most of this traffic is being carried by 3’s network. The average monthly data  per subscription  has increased to 1.8 GB and there was a great variation between the various operators. In particular, 3 is carrying the bulk of this traffic with its average monthly data traffic per subscription as high as 4.5 GB.

Sweden_traffic_increase_operatorsSource: Swedish Post and Telecom Agency (PTS)

Btw, 3 Sweden is the only operator that I have come across that offers different price levels based on the speed of the modem. Three different price levels corresponding to maximum download speeds of 2Mbps, 6Mbps and 10Mbps are being offered – presumably, the choice of modem restricts the maximum download speed. It is an interesting twist to mobile broadband pricing where the predominant model is based on monthly usage quotas and throttling of user traffic once the quota is exceeded.